ZGODOVINA

Leta 1982 je na predlog takratnega starešina Jožeta Kosa  v Lovski družini Križevci pri Ljutomeru, bila ustanovljena skupina rogistov. Nemški turist, je bil s trofejo srnjaka, ki ga je uplenil zadovoljen, je zato Lovski družini podaril štiri male rogove. To je bila priložnost, da je takratni starešina Jože Kos, našel štiri lovce, ki so  prevzeli rogove ter začeli vaditi. 
Prvi člani rogistov, so bili: Drago Hanžekovič, Jože Dunaj, Miran Vaupotič in Mirko Heric, vsi člani LD. Najprej so igrali le v svoji Lovski družini. Kasneje, ko  je naša dejavnost začela napredovati, smo nabavili še dva velika rogova-parforc. Kljub temu je preteklo deset let do našega prvega samostojnega nastopa na srečanju slovenskih LPZ in rogistov. Od leta 1992 naprej, se srečanj redno udeležujemo.
V teh letih smo dobivali vse več ponudb na ostalem - nelovskem kulturnem prostoru. Med drugim smo tudi vsled tega k sodelovanju povabili člane godbe, ne lovce, ki so bili pripravljeni, priključiti se k lovskim rogistom. 
V letu 2001, je skupina štela osem članov in smo delovali na širšem slovenskem prostoru. Stike smo navezali tudi s  sosednjo Avstrijo. Ta in podobna dejstva so nas privedla, da smo na ustanovnem občnem zboru dne 15.7.2001 sprejeli sklep o registraciji kulturnega društva. Naziv društva je Kulturno društvo "Rogisti Lovske družine Križevci" in ima sedež v lovskem domu  LD Križevci v Iljaševcih 63 v upravni enoti Ljutomer.
Dne 28.2. 2013 je na občnem zboru sprejet sklep o preimenovanju društva v :
Kulturno društvo Križevski rogisti. Sedež društva je Križevci  11.         
V letu 2005 se je  pojavila ideja o nabavi rogov izvedbe Es.V treh letih je vseh devet rogistov bilo opremljenih s parforc  rogovi  Es/B znamke Dotzauer iz Nemčije.
Usmerili smo se tudi na izvajanje lovskih-Hubertovih  maš. V cerkvah v Križevci, Veržej in Ljutomeru je to postalo že tradicionalno. Mašo radi odigramo tudi drugje, kjer je to želja članov zelene bratovščine in izvajamo programe v domovih starejših občanov.
Smo orgnizatorji območnih srečanj lovskih rogistov. V letu 1917, smo za 35 let delovanja, zabeležili deveto. Posneli smo CD in  video treh skladb.
 Letno beležimo cca 20 nastopov. 
 Društvo je prejemnik več zlatih odlikovanj z mednarodnih tekmovanj lovskih rogistov. Člani so nosilci bronastih, srebrnih, zlatih in častnih Gallusovih značk.
Lovska zveza Slovenije je društvu podelila Plaketo za delovanje na lovskem glasbenem področju.
S svojo dejavnostjo, se trudimo širši javnosti predstaviti dejavnost slovenskih lovcev tudi na kulturnem -glasbenem področju.  

                                                                                                      Mirko Heric